• 09044333704
  • info@DGKI.ir

تاریخ : 1396/7/16
دفتر توسعه پژوهش ، فناوری و نوآوری علوم پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد با شرکت دانش گستر کیان ایرانیان در پژوهش ، ساخت و تولید تجهیزات پزشکی همکاری مشترک خواهند داشت.
این همکاری مشترک که در جلسه ی فی مابین مدیر کل دفتر توسعه علوم پزشکی دانشگاه آزاد (سرکار خانم دکتر بختیار ) و مدیر عامل شرکت دانش گستر کیان ایرانیان (آقای مهندس ذبیحی) تفاهم گردید ، در مورد بررسی نیاز حوزه ی تجهیزات پزشکی ، بهینه سازی و بومی سازی تجهیزات درجهت توسعه اقتصاد دانش بنیان و ایجاد فضایی مناسب به منظور شکوفایی پژوهش و تولید در این حوزه انجام خواهد شد.