Displaying items by tag: رهبری

نمی‌توانید بدون خودآگاهی رهبر خوبی باشید.
پایه و اساس شخصیتی قوی، خودآگاهی است. خودآگاهی ما را قادر می‌سازد با هدف‌مندی، اصالت، پذیرش و اعتماد، به رهبری کردن بپردازیم. خودآگاهی، موفقیت و شکست ما را توجیه می‌کند. خودآگاهی به ما کمک می‌کند درک بهتری از خودمان داشته باشیم، و بدین ترتیب متوجه خواهیم شد برای برطرف کردن کمبودهای مدیریتی‌مان پیش از هر چیز، چه توقعی باید از سایرین داشته باشیم.

سوالی که به ذهن می‌رسد این است که چه‌طور می‌توانیم خودآگاهی خود را پرورش و توسعه دهیم. راه‌های بسیاری برای این کار وجود دارد. در ادامه پنج نمونه از آن‌ها مطرح شده است که به نظر من بیش از سایر راه‌ها نتیجه‌بخش بوده‌اند.

Published in شتاب دهنده

رهبران بزرگ، استراتژیکی فکر می‌کنند. آن‌ها می‌توانند وضعیت فعلی را درک کنند و احتمالات را مشاهده کنند. آن‌ها در مواجهه با مسایل و مشکلات امروز، به‌جای تمرکز روی نتایج کوتاه‌مدت، از دیدگاه‌های گسترده و بلندمدت بهره می‌گیرند. ضمن آنکه می‌توانند به‌موقع اطلاعات را گردآوری کرده و تصمیم بگیرند.
از همه مهم‌تر، رهبران استراتژیک می‌دانند که چگونه باید بین تجسم آن‌چه ممکن است و می‌تواند باشد، و رویکرد اثربخش و روزانه برای تحقق بخشیدن به رویاها، تعادل برقرار کنند. آن‌ها می‌توانند به آینده نگاه کرده و ببینند شرکت باید به کدام سمت حرکت کند و بعد از رسیدن به مقصد، در چه وضعیتی خواهد بود. همچنین آن‌ها می‌توانند همزمان با آینده‌نگری، از روند مناسب امور روزانه در شرکت اطمینان حاصل کنند.
این نوع رهبری استراتژیک، نیازمند پنج نوع تفکر متفاوت است. کلید موفقیت رهبران بزرگ این است که می‌دانند چه زمانی و به چه میزان از هر یک از این روش‌ها استفاده کنند.

Published in شتاب دهنده

مهم‌ترین ویژگی یک رهبر چیست؟ به اعتقاد عده‌ای، مهم‌ترین ویژگی رهبر، توانایی یکپارچه‌سازی است. عده‌ای نیز معتقدند که یک رهبر خوب باید محرک خوبی باشد؛ اما شری کمپل (Sherrie Campbell) روانشناس و نویسنده معتقد است که خودآگاهی (توانایی نظارت بر واکنش‌ها و هیجانات خود) عامل کلیدی در موفقیت رهبری است. کمپل نویسنده کتاب «خودتان را دوست داشته باشید» ""Loving Yourself: The Master of Being Your Own Person بیان می‌کند که خودآگاهی ما را استوار، هماهنگ و متمرکز نگه می‌دارد. هنگامی‌که رهبران ثابت‌قدم و استوار باشند، به‌طور مؤثرتری عمل می‌کنند، در مورد کارشان عمیق شده و هم‌چنین با افراد دیگر هماهنگ می‌شوند.
رهبرانی که توانایی کنترل ذهن و احساسات خود را داشته باشند، قادرند افرادی که در اطرافشان هستند را هدایت کرده و به آن‌ها کمک کنند که خودشناسی خود را توسعه داده و درنهایت به موفقیت برسند. یادگیری اینکه همیشه خودآگاه باشید کار آسانی نیست‌، اما تسلط بر این مهارت می‌تواند به شما کمک کند که رهبر بسیار مؤثرتری باشید.
کمپل این هفت راهنمایی را برای بهبود خودآگاهی به اشتراک می‌گذارد.

Published in شتاب دهنده